Legal tech on entistä paremmin kartalla: palvelut uudistuvat kovaa vauhtia. Asiakkaat ovat tyytyväisiä suomalaisiin tuotteisiin.

Teksti: Päivi Tolonen

Contract Mill Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Kromhof ja Ilves Solutionsin toimitusjohtaja Heikki Ilvessalo julkaisivat torstaina 16.6.2022 yhdessä järjestämässään legal tech glögit –tilaisuudessa uuden legal tech –kartan. Siinä näkyvät alan tärkeimmät toimijat Suomessa ja se pohjautuu Kromhofin jo vuonna 2018 julkaisemaan ensimmäiseen legal tech -karttaan.

Suomessa on Kaisa Kromhofin mukaan entistä enemmän kilpailun kestäviä hienoja legal tech –tuotteita ja kansainvälistä osaamista. Pilvipalvelujen avulla eri legal tech –tuotteet ovat käytettävissä missä päin maailmaa tahansa. Kielikään ei rajoita legal tech –palveluita. Esimerkiksi Contract Millillä on asiakkaita Australiaa, Etelä-Afrikkaa ja Yhdysvaltoja myöten.

Legal tech -kenttä on kasvanut niin paljon, että päätimme tehdä Heikin kanssa yhteisen, isomman version kartasta. Tällaisia karttoja katsotaan myös ulkomailla, sillä niistä näkyvät helposti legal techin keskeiset yritykset ja heidän palvelunsa, joten siinäkin mielessä on hyvä päivittää karttaa säännöllisesti, sanoo Kaisa Kromhof.

Myös Ilves Solutions on laajentamassa kovaa vauhtia pilvipalveluitaan. Ilveshaku ”haku yhdestä paikasta” sekä MyActivities – ”mitä tein tänään” -palvelut ovat molemmat saatavissa pilviversioina kertoo Heikki Ilvessalo. Vaikka Ilves on keskittynyt legal techiin, ovat sen palvelut käytettävissä myös muilla toimialoilla. Myös Contract Millin tarjoamat dokumentaatioratkaisut sopivat kaikille toimialoille.

Legal tech -tarjontaa on tällä hetkellä runsaasti, eikä ole helppoa lyödä leimaa yhteen teknologiatyyppiin tietylle palvelulle. Asiakkaalle saattaa olla työlästä löytää oikea ratkaisu yrityksensä tarpeisiin. Siksi palveluiden kokoamiselle yhteen oli tarvetta. Uusitun kartan tarkoitus onkin helpottaa legal techin ostamista ja edesauttaa koko toimialan kehitystä.

– Legal techin taso on noussut Suomessa huimasti siitä, kun pidimme ensimmäisen legal tech verkostomme tilaisuutemme vuonna 2019. Pääviestimme onkin: ostakaa suomalaista, toteavat Kromhof ja Ilvessalo.

Suomalaisessa tuotteessa on hyvä hinta-laatusuhde, sanoo legal tech –ostaja Liina Laiso

Banijay Groupin Suomen tuotantoyhtiöiden päälakimies Liina Laiso vastaa yhtiöiden legal tech –hankinnoista. Banijay Finlandin, Endemol Shine Finlandin ja Jarowskij Finlandin toimialana on TV- ja elokuvatuotanto, joten sopimuksia riittää. Siksi on tärkeää varmistaa, että kaikilla toimihenkilöillä on päivitetyt versiot sopimuspohjista. Siitä pitää huolen Contract Milliltä ostettu sopimusautomaatioratkaisu.

– Ennen sitä minulta tultiin monesti kysymään, ”onko tämä se viimeisin versio sopimuksesta”. Nyt sitä ongelmaa ei enää ole, Laiso toteaa tyytyväisenä.

Yhtiöillä on käytössään myös sopimusten hallintatyökalu, joka on hankittu Zefortilta. Se helpottaa huomattavasti sopimusten käsittelyä. Minulla ei tarvitse olla mielessä sopimuksen tekijää tai päivämäärää. Riittää, että muistan minkä tyyppisestä asiasta sovittiin ja voin etsiä sillä hakusanalla oikean sopimuksen.

Laiso toivoisi, että joku asianajotoimisto kehittäisi legal techin avulla tietopankin spesifeistä asioista.

– Meillä inhouse-juristeilla on useimmiten aika yleistä asiantuntemusta lakiasioista, joten kaipaisimme välillä tarkempaa tietoa jostakin erityisalasta.

Kun yhtiöiden lakiasiainosasto päätti ostaa legal tech –palveluita, se kartoitti aluksi sekä kotimaisia että ulkomaalaisia palveluita. Suomalaiset ratkaisut vaikuttivat parhaimmilta ja laadukkaimmilta. Myös hinta-laatusuhde oli kohdallaan.

– Suomalaisten kanssa on helppo kommunikoida ja koulutukset pidetään suomeksi. Asiakaspalvelu on myös erinomaista: jos meillä on esimerkiksi ongelma sopimuspohjan kanssa ja lähetämme siitä Contract Millille viestiä, sieltä joku heti soittaa tai otetaan videopalaveri.

Laison mukaan legal techin avulla rutiinitehtävät ovat vähentyneet huomattavasti.

– Nyt minulla jää enemmän aikaa siihen tärkeimpään, eli aivotyöhön ja toimintamme kehittämiseen.

Kotimaisilla markkinoilla on asiakkaan näkökulmasta mielenkiintoisia uusia ratkaisuja

Petteri Skaffari työskentelee asianajotoimisto DLA Piperin IT-vastaavana. Hänen toimialaansa kuuluvat myös yrityksen tietoturva ja legal tech -asiat. DLA Piperin Suomen toimistossa työskentelee 70 henkeä, ja se kuuluu yhteen maailman suurimmista asianajotoimistoketjuista, joka toimii yli 40 maassa. Legal techin tarjoamat ratkaisut ovat luonnollinen osa yrityksen toimia ja niiden avulla työstä tehdään mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Samalla asiakaskokemus paranee.

– Esimerkiksi laajat kansainväliset projektit on helpompi hoitaa digitaalisten ratkaisujen avulla. Käytämme myös legal techin tarjoamia sähköisiä tiedonhakupalveluja ja olemme automatisoineet rutiininomaisia töitä. Microsoft-ratkaisut sekä legal tech mahdollistavat myös meilläkin suositun etätyön, sillä niiden avulla monet palvelut ovat käytettävissä verkon yli.

Kotimaisilla legal tech -markkinoilla on Skaffarin mukaan paljon uusia, mielenkiintoisia ratkaisuja. Hän on iloinen siitä, että legal tech -yritykset investoivat runsaasti palvelujen kehittämiseen.

– Positiivinen yllätys itselleni ovat esimerkiksi legal design -palvelut. Sopimusten muotoilu ymmärrettävämpään muotoon on tärkeä seikka asiakkaille. Mekin mietimme tällä hetkellä millaisessa muodossa niitä tarjoaisimme asiakkaille.

Toiveissa lisää data- ja analytiikkaratkaisuja

Kehitettävääkin toki vielä riittää. Skaffarin mukaan kotimainen legal tech -ympäristö on hieman sirpaloitunut. Hän kannustaakin legal tech -toimijoita verkostoitumaan entistä enemmän eri osapuolten kanssa ja tarjoamaan isompia palvelukokonaisuuksia asianajotoimistoille ja inhouse-lakiasiainosastoille.

– Kaipaisin lisää ekosysteemiajattelua; että palvelut keskustelisivat enemmän ja joustavammin toistensa kanssa, jotta tieto siirtyisi helposti palvelusta toiseen. Siten asiakkaan ei tarvitsisi itse integroida palveluja yhdeksi kokonaisuudeksi, vaan sen voisi ostaa valmiina legal tech -toimijoilta. Esimerkiksi api-rajapintojen kautta voisi tarjota enemmän integroituneita palvelukokonaisuuksia, hän vinkkaa.

Uusillekin legal tech -palveluille on tilaa. Skaffari kaipaa niin sanottuja due diligent -ratkaisuja, joiden avulla voisi esimerkiksi yrityskauppoja tehdessä käydä läpi ostettavan yrityksen tilannetta eri näkökulmista.

– Hyödyllisiä olisivat myös yritysten kumppaniverkoston, kuten tavarantoimittajien ja asiakasyritysten riskienhallintaan liittyvät palvelut. Tämä liittyy myös niin sanottuun ESG- vastuullisuusaspektiin, eli kuinka vastuullisuuteen liittyviä riskejä voitaisiin hallita kumppaniverkostossa paremmin digitalisaation avulla.

Lakiasioiden toimialalle on Skaffarin kokemuksen mukaan suunnattu vielä aika vähän data- ja analytiikkaratkaisuja. Esimerkkinä hyödyllisestä ratkaisusta hän mainitsee analysointityökalun, joka etsisi yritysten tekemästä sopimusmassasta erilaisia riskejä.

– Tämä analytiikkaratkaisu toimisi sopimusten elinkaarihallinnan eli CLM:n hyvä apuna. Siten saisimme paremmin tietoa sopimuskokonaisuudesta niiden hallinnan sekä päätöksenteon tarpeisiin.

Vaikka kehitettävääkin vielä riittää, seisoo Skaffari vankasti suomalaisen legal techin takana. Sen etuja ovat hänen mukaansa joustavuus, asiakkaan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa palvelun kehittämiseen sekä erinomaiset paikalliset tukipalvelut.

Tietoturvan merkitys kasvaa entisestään

Tulevaisuuden trendeinä Petteri Skaffari näkee dokumenttiautomaation eli sopimusten luomisen automatisoinnin. Myös robotiikka tulee luomaan uusia työkaluja, joiden avulla voidaan vähentää toistettavia työvaiheita. Tekoälyn ja koneälyn käyttö tulevat lisääntymään.

– Datan ja analytiikan merkitys tulee kasvamaan kaikilla toimialoilla. Kun kerätyn datan avulla ymmärretään paremmin yrityksen toimintaa, voidaan sen analysoinnin kautta tarjota tehokkaammin palveluita asiakkaille.

Myös tietoturvan merkitys tulee kasvamaan entisestään. Juridiikan toimialalla joudutaan miettimään entistä enemmän, kuinka tarjota asiakkaille turvallisia ratkaisuja sekä perustietoturvan että tietosuojan kannalta. Tietosuojan lainsäädäntöä on uusittu Euroopan Unionin alueella viime aikoina paljon ja esimerkiksi kansainvälisten henkilötietojen siirtämiseen liittyvä lainsäädäntö on tärkeä monelle yritykselle.

Varmaa on, että teknologinen muutos on jatkossakin vääjäämätöntä.

– Se vapauttaa ihmisten aikaa ongelmanratkaisuun ja jättää rutiininomaiset, mekaaniset työt koneen tehtäväksi, Skaffari summaa.

Julkaistu 28.6.2022 klo 08:57

Back-top