Tietovirrat monista järjestelmistä yhden rajapinnan kautta

Kaikki Ilves Enterprise Suite -tuotteet ja räätälöidyt ratkaisumme kehitetään Ilves Enterprise Metadata Indexing Engine (EMIE) alustamme päälle. Se suorittaa väsymättömästi mm. metadatan louhintaa, tietojen indeksointia, automaattista dokumenttien luokittelua ja muutosten jatkuvaa seurantaa. EMIE on myös generatiivisten tekoälykyvyykkyyksien alusta.

Alustan yleiskuvaus

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä nopeus ratkaisee. Uniikin Ilves EMIE -alustan kyvykkyydet tarjoavat edelläkävijöille työkalun sisäisten tietomassojen ja rakenteellisen tietämyksen luokitteluun ja valjastamiseen arvonluontiin. Vain mielikuvitus on rajana mihin kaikkeen EMIEn kautta saatavia tietoja voi käyttää.

Helppokäyttöiset käyttöliittymämme Ilveshaku, Ilves MyActivities ja Data Boards antavat ensivaiheessa nopeimman pääsyn EMIEen kytkettyihin tietomassoihin.

Ilves Generative AILab starttaa lakialan edelläkävijöille

Ilves EMIE pystyy hyödyntämään generoivia tekoälykyvykkyyksiä. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut liittymään lakialan ensimmäiseen Ilves Generative AILab -pilottiin. Keskitymme ensin testaamaan tietomassojenne luokittelua (autotagging) Ilves EMIEeen kytketyillä generatiivisilla tekoälykyvykkyyksillä ja valitulla datastandardilla, kuten esim. SALI (LMSS). Pilotti alkaa 1.6.2023 ja loppuu 31.9.2023. Kysy hintaa.

Pilotin toisessa vaiheessa testaamme generoivia tekoälykyvykkyyksiä valittavissa työtehtävissä Ilveksen käyttöliittymissä (Ilveshaku, MyActivities Pro tai Data Boards) tai esim. chat-tyyppisessä käyttöliittymässä. Pilotin toiseen vaiheeseen osallistuminen edellyttää ensimmäiseen vaiheeseen osallistumista. Aloitusaika täsmentyy.

Datakyvykkyyden perusta

Datakyvykkyys on menestyksekkään digitaalisen muutoksen perusta. EMIEn ydinkyvykkyys koostuu modulaarisesta alustasta, joka hallinnoi:

 • Tietolähdeintegraatioita
 • Hakuindexiä ja muutoslokeja
 • Metadatan louhintaa ja tiedon normalisointiprosesseja
 • Dokumenttien analysointia ja merkintäkyvykkyyksiä
 • Käyttäjien ja pääsyn hallintaa

Datakeskeisyys

Organisaationne tiedot, informaatio ja yhteinen tietämys tuodaan saataville yhdestä paikasta käyttäen seuraavia metodeita:

 1. Noutamalla tietoja ja indeksoimalla metadataa Ilves EMIE backendin Solr-hakuindeksistä
 2. Tekemällä kyselyitä Ilves EMIEn läpi käyttämienne palveluiden API-rajapintoihin
 3. Tekemällä kyselyitä käyttämienne palveluiden API-rajapintoihin Ilves EMIE JS -kirjastosta

API rajapinnat

EMIE tarjoaa useita mahdollisuuksia käyttää sisäisiä datamassoja yhdestä paikasta:

 • HTTP/REST haku ja hallinta API
 • JavaScript API kirjasto
 • Java SPI EMIE backendin palveluiden käyttöönotto

Käyttäjähallinta

Alustassa on käyttäjien tunnistusmekanismi, joka tukee SSO, OAuth, and MFA/2FA -yhteensopivia tunnistustapoja. Tuettuja palveluntarjoajia ovat:

 • Microsoft 365, Google, Facebook
 • Active Directory
 • LDAP

Turvallisuus

Alusta on alusta alkaen suunniteltu luottamuksellisten organisaatiotietojen hallintaan tietoturvasta tinkimättä. Hakuindeksi kerää lähdejärjestelmien dokumenteista aina myös käyttöoikeustiedot (kuten tiedostojärjestelmän ACL-objektit) osana jokaisen indeksoidun asiakirjan metatietoja. Käyttäjät näkevät aina vain hakutuloksia ja tietoja, joihin heillä on lähdejärjestelmien mukainen indeksiin tallennettu lukuoikeus.

Käyttöönoton vaihtoehdot

ILVES EMIE -alusta voidaan ottaa käyttöön kahdella eri tavalla:

 1. On-premise tai private cloud -asennus omalle palvelimellenne
 2. Pilviasennus Ilves Solutions Oy:n pilvestä (Equinix)

Taustasovellus voidaan asentaa yksittäiselle virtuaalipalvelimelle (Windows Server 2016, Windows 2010 tai Linux RHEL) tai se voidaan jakaa useille palvelimille, joissa on hakuindeksit, tietokannat ja asiakirjakonvertterit ja parserit asennettuna erillisille palvelimille. Kysy lisää pilvivaihtoehdosta.

Miksi EMIE?

Integraatiot palveluna

Tarjoamme palveluna integraatiot, joita käytät osana EMIE-alustaa. Säästät integraatiokuluissa. Kysy myös räätälöityjä integraatioita.

Tekoälyalustanne

Hyödynnä helposti valmiita tekoälykyvykkyyksiä teille tärkeissä prosesseissa. EMIE on yhteensopiva viimeisimpien AI APIen kanssa (Google, Microsoft, Tesseract, OpenAI jne.).

Datastandardit

EMIEn edistyneiden hallintatyökalujen avulla teemme tiedoistasi yhteensopivia toimialasi datastandardien kanssa.

Digitalisaatio on tietovirtoja

Hyödynnä tietovirtoja monista järjestelmistänne yhden rajapinnan kautta ja tehosta innovointia datalla.

Kustannustehokkuutta nopeasti

EMIE on erittäin kustannustehokas vaihtoehto verrattuna muihin data-alustoihin. Ota EMIE käyttöön muutamassa päivässä.

Lisää datakyvykkyyttä

EMIEn käyttöönotto mahdollistaa organisaationne datakyvyykkyyden nopean kehittämisen ja generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen.

Hinnoittelu

Ilves Enterprise Suite -tuotteiden hinnoittelu sisältää aina Ilves EMIEn asennuksen. Ilves EMIE REST API rajapinnan käyttöönotto tehdään aina tarpeidenne mukaisena projektina. Kysy hintaa EMIEn käyttöönotolle.

Back-top