Konnektorit ja integraatiot

Konnektorit ja integraatiot ovat molemmat ohjelmiston osia, jotka mahdollistavat erilaisten järjestelmien, sovellusten tai palveluiden yhteistyötä. Termejä voidaan rajatapauksissa käyttää joskus ristiin, mutta pääsääntöisesti niillä kuitenkin kuvataan hieman eri asioita. Tässä postauksessa selostetaan niiden pääasialliset erot esimerkin avulla.

Esimerkki laskutusjärjestelmäinegraatiosta Ilves MyActivities Pro -ajanseurantasovelluksessa

Konnektorit

  • Konnektorit ovat ohjelmistokomponentteja tai moduuleja, jotka luovat yhteyden tai linkin kahden tai useamman erillisen järjestelmän, sovelluksen tai muun tietolähteen välille.
  • Ne toimivat sillan roolissa mahdollistaen tiedon tai informaation virtaamisen näiden järjestelmien välillä tarjoamalla standardoidun liittymän tai kommunikaatioprotokollan.
  • Esimerkkinä konnektoreista ovat tietokanta-konnektorit, jotka mahdollistavat sovellusten vuorovaikutuksen tietokannan kanssa, tai rajapinta-konnektorit (’API’), jotka mahdollistavat tiedon välityksen jonkin ulkoisen palvelun kanssa.
  • Konnektorit keskittyvät yleensä pisteestä pisteeseen -yhteyksiin eivätkä välttämättä sisällä sisäänrakennettua logiikkaa tai toiminnallisuutta tiedonsiirron lisäksi.

Integraatiot (Valmisintegraatiot)

  • Integraatiot viittaavat laajempaan käsitteeseen, joka koskee järjestelmien, sovellusten tai palveluiden yhdistämistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (’work flow’).
  • Yksi tai useampi konnektori voi olla osana yhtä integraatiokokonaisuutta.
  • Integraatiot eivät kuitenkaan tyypillisesti koske pelkästään eri järjestelmien yhdistämistä, vaan myös sitä, miten ne vuorovaikuttavat järjestelmien kanssa.
  • Ne vaativat usein ohjelmalogiikkaa, kartoitusta (’data mapping’) ja tiedon sisällön muuntamista muodosta toiseen, jotta tieto tulkitaan erilaisten järjestelmien välillä oikein.
  • Parhaimmillaan integraatiot ovat monipuolisia ja niitä voidaan käyttää monimutkaisten työnkulkujen, datan synkronoinnin ja tehtävien automatisoinnin luomiseen, tarjoten siten laajempia mahdollisuuksia kuin yksittäiset konnektorit.

Yhteenvetona, konnektorit ovat kuin putkisto, joka mahdollistaa datan virtauksen järjestelmien välillä. Integraatiot puolestaan ovat laajempi arkkitehtuuri ja strategia, jotka määrittelevät, miten useat järjestelmät työskentelevät yhteen sulavasti.

Julkaistu 19.1.2024 klo 14:34

Back-top