Kysymyksiä ja vastauksia Ilveshausta

Keräsimme tähän julkaisuun yli 80 meiltä kysyttyä kysymystä ja vastausta Ilveshaku enterprise search -palvelustamme. Kysy lisää tai pyydä esittely tästä. Kirjoitus on jaettu neljään osioon:

 • Eniten kysytyt kysymykset
 • Käytön aloittaminen
 • Ilveshaku työssä
 • Miten Ilveshaku enterprise search -teknologia toimii 

Eniten kysytyt kysymykset

Näitä kysymyksiä meiltä kysytään melkein aina kun esittelemme palveluamme. Aloitetaan siis niistä.

Mikä Ilveshaku on? 

Ilveshaku enterprise search on tietotyötä tekevien organisaatioiden tietämyksenhallinnan perustyökalu. Se mahdollistaa työssä tarvittaviin tietoihin pääsyn yhdestä paikasta hakusanoilla hakemalla tai ajankohtaisia tietoja selailemalla.

Ilveshaku parantaa monipaikkatyön sujuvuutta ja tuottavuutta. Se nopeuttaa kymmeniä eri työtehtäviä. Lue esim. mitä käyttötapauksia kansainvälisten asianajotoimistojen innovaattorit tunnistivat yhdestä paikasta löytyville tiedoille.

Palvelumme avulla koko organisaationne useisiin palveluihin hajautuneet tietomassat ovat aina helposti saatavilla haulla yhdestä pisteestä. Haku kohdistuu käyttäjälle räätälöityyn tietovirtaan, joka päivittyy automaattisesti. Se tarkoittaa ainutlaatuista läpinäkyvyyttä ja sisäisen viestinnän tehostumista. Käyttäjä näkee useissa eri tietolähteissä tapahtuneet tapahtumat fiidinsä kautta reaaliaikaisesti.

Minkä ongelman Ilveshaku ratkaisee?

Työssä tarvittavat tiedot hajautuvat organisaatioissa yhä useampiin on-premise- ja pilvipalveluihin. Asiantuntijaorganisaatioissa työajasta voi asiakkaidemme mukaan kulua tiedonhakuun jopa 60%.

Useaan paikkaan hajautuneet tiedot voivat löytyä ilman Ilveshakua vain manuaalisesti useisiin eri järjestelmiin tehtävien hakujen avulla. Järjestelmien välillä hyppely ja tiedon etsiminen manuaalisesti on ajanhukkaa ja merkittävä tuottavuusongelma. Em. johtuen viimeisin tieto jää usein löytymättä ja päätöksiä tehdään vanhojen tietojen pohjalta.

Hukkaantuva työaika on pois asiakasarvoa luovasta työstä monesti koko organisaation laajuisesti. Tämä aiheuttaa taloudellisia menetyksiä organisaatioille turhien työpanoskustannusten muodossa. Tutustu Ilveshaku Hukkalaskuriin ja laske tehostuspotentiaalinne työtehtävittäin.

Ilveshaku on helppo ratkaisu tämän ongelman taklaamiseen. Se tuo työssä tarvittavat tiedot yhden yhteen paikkaan. Näin se vapauttaa asiantuntijoiden aikaa merkityksellisempään ja tuottavampaan työhön.

Miksi meidän kannattaisi käyttää Ilveshakua? 

Koska Ilveshaku säästää arvokasta työaikaa (katso Hukkalaskuri), tehostaa tietotyötä ja parantaa kannattavuutta. Työaikaa ei enää kulu hyödyttömään tietojen etsiskelyyn, kun tieto löytyy nopeasti haulla ja tietoja yhdestä paikasta selailemalla. Henkilöstönne voi keskittyä vaativampiin asiakasarvoa luoviin tehtäviin.  

Onko Ilveshaun kokeileminen IT-projekti? 

Mielestämme ei ole. Ilveshaku enterprise search on valmisohjelmisto. Sen kokeileminen ja käyttöönotto on suoraviivaista ja nopeata, koska kehitystyö on jo tehty. IT:llä on luonnollisesti käyttöönotossa erittäin tärkeä rooli.

Miten paljon meidän täytyy investoida omia voimavarojamme kokeilun aloittamiseen? 

Tiimiltänne kuluu aikaa yhteensä n. 6-8h seuraavasti:

 • Sopimus, 1-2 h, lakimies/IT
 • Tekninen kokous, 1-2 h, IT 
 • Asennuksen tuki Ilvekselle, 1-2h, IT 
 • Admin koulutus, 1h, Haun omistaja 
 • Kokeilun aloitus- ja lopetuskokoukset, 1 h

Paljonko palvelun käyttö maksaa? 

Kulloinkin voimassa oleva hinnasto löytyy ilveshaku.fi -sivustolta. Hostingkulut pilviasennuksissa laskutetaan todellisen datamäärän perusteella laskurissa esitetyn käyttäjälisenssimaksun lisäksi.

Ole rohkeasti yhteydessä. Annamme aina tarjouksen, jolla investointinne takaisinmaksuaika on lyhyt. 

Onko ohjelmisto kotimainen? 

Kyllä. Ilveshaku on 100% suomalainen palvelu. Sen on kehittänyt perheyritys Ilves Solutions Oy, jonka tytäryhtiö Ilves Valmisohjelmistot Oy vastaa palvelun markkinoinnista ja myynnistä. 

Ilves on Software Finland ry:n jäsen.

Käytön aloittaminen 

Alle on kerätty vastauksia kysymyksiin, jotka yleensä heräävät, kun kokeilu tai käytön aloittaminen tulee ajankohtaiseksi.

Voiko Ilveshakua kokeilla ennen hankintaa?

Palvelun voi ottaa veloituksettomaan testikäyttöön. Yhdistämme pilotointia varten Microsoft Office 365 -sovellukset (Outlook, Teams, OneDrive, kalenteri). Tietojen indeksoitumisen jälkeen pääsette kokeilemaan miten palvelumme nopeuttaa tiedonhakua sisältäviä työtehtäviänne.

Määritämme aina yhdessä 1-3 työtehtävän tehostamisen kokeilujakson tavoitteeksi. Näin kumpikin osapuoli saa kokeilusta eniten hyötyä. Tarvittaessa kytkemme muitakin tietolähteitä, kuten dokumentinhallintajärjestelmänne, hyötyjen arvioimiseksi. Se edellyttää eri sopimusta ja saattaa aiheuttaa asennuskuluja.

Veloitukseton kokeilu sisältää 4 h työtä. Ylimenevät kulut laskutamme.

Millä tunnuksilla käyttäjät kirjautuvat Ilveshakuun?

Oletuksena Ilveshaun käyttäjät tunnistautuvat omilla Windows-tunnuksillaan. Microsoft 365 (Office 365) -käyttäjät voivat kirjautua Ilveshakuun OAuth2 -tunnistautumisella. 

Saako Ilvekseltä tukea kokeiluun ja käyttöönottoon?

Kyllä saa. Ohjaamme käyttöönottoanne selkeästi askel kerrallaan. Teemme käyttöönoton mahdollisimman helpoksi ottaen myös huomioon erityistarpeenne. Vakiona käyttöönotto sisältää seuraavat elementit: 

 • Ehdotus tervetuloa palveluun -viesteistä räätälöitynä teille.
 • Kutsujen lähettämisen palvelusta henkilöstöllenne AD:n henkilölistauksen mukaisesti.
 • Ajastettu muistutus ja tyytyväisyyskysely ensimmäisinä viikkoina.
 • Ilveshaku admin-näkymä sisältää mm. seuraavat tilastot, jotka tukevat käyttöönoton johtamista: rekisteröityneiden käyttäjien määrä, aktiivisten käyttäjien määrä, palautteet, integraatioiden tila, hakutulosten optimointi ym.
 • Kuukausipalaverit admin-henkilönne kanssa

Tarjoamme myös laajennettua käyttöönoton tukea joko tuntiveloitteisesti tai pakettina.

Miten kauan saamme kokeilla palvelua?

Saatte kokeilla Ilveshakua riskittömästi 14 päivän ajan. Kysy lisää.

Ilveshaku työssä 

Ilveshaku on tietotyön tehostamista mahdollistava palvelu. Alla olevat kysymykset ja vastaukset antavat yleiskuvaa missä kaikissa työtehtävissä Ilveshaku voisi teitä palvella.

Autamme mielellämme tehostettavien työtehtävien valinnassa. Palvelun ominaisuuksiin pääset tutustumaan tarkemmin tästä. Monipuoliset laajennukset löydät täältä ja tietolähteet täältä.

Mikä Ilveshaun rooli on?

llveshaku on tietotyötä tekevien organisaatioiden työkaluvalikoimassa joko erottamaton osa liiketoimintaa eli liiketoiminnan ydinratkaisu tai liiketoiminnan mahdollistava palvelu. 

 • Laajana kaikki tietojärjestelmät yhteen tuovana ydinprosessien “hubina” Ilveshaku on liiketoiminnan ydinratkaisu.
 • Muutaman tietolähteen sisältävässä asennuksessa kyse on enemmän liiketoimintaa mahdollistavasta ratkaisusta, joka tarvittaessa laajenee helposti koko organiaatiota palvelevaksi ydinratkaisuksi.

Ilveshaulla on tärkeä rooli datakeskeisen organisaation kehittämisessä. Työssä tarvittavien tietojen tuominen yhteen paikkaan mahdollistaa henkilöstön datataitojen kehittymistä. Se on keskeinen osa modernin organisaation datakyvykkyyttä.

Miksi hankkisimme palvelun? 

Nopea pääsy organisaationne tietoihin sujuvoittaa työntekijöiden päivittäistä virtuaalityötä yhtä hyvin kuin tiimityötä työpaikalla:

 • Läpinäkyvyys tietoihin lisää luottamusta ja tehostaa toimintaanne. 
 • Työntekijänne voivat keskittyä olennaiseen, kun työssä tarvittava tieto löytyy helposti.  
 • Työntekijöillänne on aito mahdollisuus parantaa datataitojaan ja hyödyntää organisaation kollektiivista tietämystä
 • Nopea pääsy tietoihin parantaa työntekijäkokemusta ja sitä kautta myös asiakaskokemusta.

Arvioi Hukkalaskurin avulla Ilveshaulla säästyvien työpanoskustannusten arvo ja lisälaskutuspotentiaali konsulttiliiketoiminnoissa. Katso referenssimme.

Minkälaisille organisaatioille Ilveshaku sopii erityisen hyvin?

Eniten Ilveshausta hyötyvät tietotyötä tekevät yritykset, joilla on paljon tietoa useissa järjestelmissä, henkilöstöä on paljon tai se on hajautunut useaaan paikkaan. Ilveshaun tarjoamasta läpinäkyvyydestä hyötyvät kaikki yhteisöt, joiden tavoitteena on kehittää modernia läpinäkyvää työpaikkaa. 

Mitä työtehtäviä Ilveshaulla voi tehostaa?

Ilveshaulla voi tehostaa lukuisia tietotyötehtäviä. Tutustu Hukkalaskurin edistyneessä tilassa työtehtävälistaukseen ja aloita siitä business casenne laatiminen. Autamme siinä mielellämme.

Onko Ilveshaku tietämyksenhallintaa tukeva ratkaisu?

Ilveshaku on tietotyötä tekevän organisaation tiedon- ja tietämyksenhallinnan ydinjärjestelmä. Se tehostaa tietämyksenhallintaa tehostava tuomalla kaikkien tietämyksenhallinnassa sovellettavien järjestelmien tiedot yhteen paikkaan.

Eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon liikkuvuuden merkitys korostuu virtuaalityössä. Ilveshaku tehostaa hiljaisen tiedon liikkuvuutta tekemällä tiedoista ja aktiviteeteista täysin läpinäkyviä. Se mahdollistaa uuden tiedon syntymisen.

Ilveshaku parantaa KM-palvelun laatua ja vapauttaa KM:lle aikaa rutiinitöistä tarjoamalla parempaa itsepalvelua organisaatiolle.

Mikä on Ilveshaun rooli suhteessa intranettiin?

Tämä riippuu luonnollisesti intranetille annetusta roolista. Intran kipupisteitä ovat tyypillisesti mm. tiedon löydettävyys vain intran sisällöistä ja tietojen ajantasaisuus.

Ilveshaku tukee intranettiä ja työyhteisöviestintäänne. Sillä henkilöstönne löytää viimeisimmän tiedon intrasta ja kaikista muista järjestelmistänne yhdellä haulla, vaikka intran sisältöjä ei olisi päivitetty.

Ilveshakua voi myös käyttää intranetin tapaan luomalla Ilveshakuun ”kansioita” tallennettuina hakuina. Ne päivittyvät automaattisesti toisin kuin intran kansioiden sisältö ja niiden sisältö voi olla missä vain järjestelmässä.

Ilveshaulla voi siis korvata intranetin tehtäviä tai koko intranetin.

Joudun hyppimään edestakaisin eri järjestelmissä etsimässä tietoa. Ratkaiseeko Ilveshaku tämän ongelman?

Kyllä ratkaisee. Ilveshaku tuo hajallaan olevat tiedot yhteen. Pääset työssä tarvittaviin tietoihin yhdellä haulla.

Miten palvelu tukee Microsoft Office 365 -ympäristöämme?

Ilveshakuun voi yhdistää kaikki Office 365 -sovellukset, mikä nopeuttaa oikean tiedon löytymistä merkittävästi. Ilveshaku on Microsoft 365 -buusteri!

 • Voit hakea kaikista Microsoft 365 -sovelluksista sisältöjä (esim. Teams-keskustelut) samalla kun löydät muidenkin käytössänne olevien järjestelmien tiedot yhdestä paikasta. 
 • Voit selailla kaikkien Microsoft 365 -sovellusten sisältöjä hakutulosnäkymässä ja nopeassa esikatselussa hyppimättä eri järjestelmissä ja siirtyä vaikkapa Teams keskusteluun napin painalluksella.
 • Erilaiset tietotyypit (esim. viestit, asiakirjat, kuvat, videot, ihmiset, crm-merkinnät ym.) ovat saatavilla yhdestä fiidistä Google-hausta tuttujen tyyppisuodattimien avulla.

Miten Ilveshaku auttaa GDPR-haasteissa? 

Ilveshaku GDPR-laajennuksella hoidat tyylikkäästi asiakkaasi tarkastuspyynnöt, jotka koskevat oikeutta päästä henkilötietoihin, tietojen oikaisua tai poistoa. Ilveshaku löytää asiakkaan henkilötiedot yhdellä haulla useista järjestelmistä ja muodostaa siitä raportin. Tarkista raportti, muokkaa sitä helposti ja toimita se ennätysajassa asiakkaallesi PDF-tiedostona, joka on ilmeeltään brändinne mukainen.

Edellyttääkö Ilveshaun käyttöönotto aikaa vieviin koulutuksiin osallistumista? 

Teimme Ilveshaun käyttöönotosta niin helppoa, että pääset liikkeelle ilman koulutuksia. Käyttöliittymän pikaohjeet ja tutorial-videot sisältyvät hintaan. Ne helpottavat käyttöönottoa tilanteissa, joissa käyttäjät tarvitsevat itsepalvelutukea uuden työtavan opiskeluun.

Voinko hakea tietoa yrityksen verkosta samalla tavalla kuin Internetistä? 

Kyllä voit. Se on Ilveshaulla erittäin helppoa. Kirjoita vain hakusanoja ja hae, niin saat hakutulokset yhdestä paikasta, voit selailla niitä nopeasti ja siirtyä napin painalluksella muokkaamaan niitä. Ilveshaku vie sinut tiedon lähteelle.

Pääsenkö Ilveshakuun iPadilläni kotitoimistolta?

Pääset kaikkiin Ilveshakuun kytkettyjen tietolähteiden tietoihin iPadilläsi kytkemällä vpn:n päälle. Näet näin iPadista kätevästi mitä organisaatiossanne tapahtuu juuri nyt.

Voinko muokata dokumentteja Ilveshaussa? 

Kyllä ja ei… Ilveshaku ei ole sisällönhallintajärjestelmä (ECM), joten et voi muokata dokumentteja Ilveshaun sisällä. Voit kuitenkin siirtyä Ilveshausta mihin tahansa sisällönhallintajärjestelmään napin painalluksella (esim. Microsoft 365 tai MFiles) ja työstää dokumentteja siellä. Ilveshaun fiidi päivittyy, kun tallennat dokumentin sisällönhallinnassa. Se kertoo muille tiiminne jäsenille, että hommat etenevät. Ilveshaku viestii siis puolestasi samalla kun teet työtä.

Löytääkö Ilveshaku dokumentit niiden sisällön perusteella?

Kyllä löytää heti kun Ilveshaku on analysoinut ja lukenut dokumentin. Löydät siis esim. skannatut pdf:t nopeasti niiden sisällön perusteella. Lue lisää tästä.

Löytääkö Ilveshaku kuvat niiden tekstisisällön perusteella?

Kyllä. Heti kun Ilveshaku on analysoinut kuvan, se löytyy siinä olevien tunnistettujen tekstien avulla tai älykkäästi kerätyn metadatan avulla. Lue lisää täältä.

Löytääkö Ilveshaku myös Teams-keskustelut?

Kyllä, löydät Ilveshaulla Teams-keskustelut, voit myös esikatsella keskusteluja ja siirtyä Teamsiin napin painalluksella jatkamaan dialogia. Löydät Ilveshaulla myös yksityiset keskustelut, joita Teams-haku ei löydä.

Voinko kopioida ”OCR:tyn” tiedon esikatselusta?

Kyllä voit. Hae ja esikatsele dokumenttia Kehittynyt Esikatselu -laajennuksella ja kopioi tai raahaa teksti esikatselusta dokumenttiisi.

Voinko avata verkkosijainnin Ilveshausta? 

Kyllä voit. Ilveshaku avaa My Computer -näkymän oikeasta tallennuspaikasta ja korostaa hakutulosnäkymästä valitsemasi dokumentin, jota haluat muokata. Voit avata dokumentin ja muokata sitä normaalisti.

Voinko avata sähköpostiviestit Outlook-työpöytäsovellukseen? 

Kyllä voit. Klikkaa open niin Ilveshaku avaa Outlookin ja hakutuloksista valitsemasi viestin.

Voinko käyttää Boolean-operaattoreita hauissani?

Voit käyttää Boolean-operaattoreita samalla tavalla kuin Internet-hakukoneissa. Käyttöliittymässä on myös ohjeet niiden hyödyntämiseen.

Voinko rajata hakutuloksia käyttämällä useita hakusanoja?

Kyllä, useiden hakusanojen käyttäminen on mahdollista ja suotavaa. Lisää niin monta hakusanaa kuin on tarve hakutulosten rajaamiseksi.

Mikä on nopein tapa päästä päivittäin tarvittaviin tietoihin Ilveshaulla?

Ilveshaun tietovirrat (Tallennetut haut ja suosikkihaut) ovat nopein tie päivittäin tarvittaviin tietoihin. Vapaa haku toimii luonnollisesti parhaiten uniikeissa tiedonhakutilanteissa.

Miten pääsen nopeiten meille kaikille tärkeisiin tietoihin?

Kehitimme jaetut haut oikopoluiksi tärkeisiin tietoihin. Niiden avulla tieto kulkee teille kaikille tärkeistä asioista. 

Voiko omia hakuja tallentaa tulevaa käyttöä varten?

Hakuja voi tallentaa ja muokata. Suosikit ovat nopein tie juuri sinulle tärkeisiin toistuvasti tarvittaviin tietoihin. 

Miten pääsen hakuhistoriaani?

Ilveshaku muistaa tekemäsi haut. Aloita hakusanan kirjoittaminen ja valitse hakuhistoriastasi hakusanat, joilla haluat etsiä uudestaan tietoa.

Voinko valita missä muodossa hakutuloksia näytetään?

Ilveshaussa on useita vaihtoehtoja tiedon esittämiseen. Valitse työtehtävääsi sopivin esitystapa tilanteen mukaan.

Näenkö eri järjestelmien sisällöt yhtenäisessä muodossa?

Ilveshaku normalisoi eri järjestelmien sisällöt Ilveshaun omaan tietokantaan, jotta näet tiedot yhtenäisessä ja helppolukuisessa muodossa Ilveshaun helppokäyttöisesti käyttöliittymästä.

Näenkö Ilveshaulla verkkolevyn kansion dokumentit? 

Näet Ilveshaulla verkkolevyn kansiossa olevat dokumentit hyvin nopeasti. Se tehostaa tiedonkulkua ja projektinhallintaa. 

Voinko selata verkkolevykansion sisältöä Ilveshaulla?

Kyllä, voit tarkastella kansiota ja sen sisältöjä esikatselusta tai erillisestä ikkunasta avaamatta kansiota.

Mikä on nopein tapa rajata hakutuloksia tietyn tyyppiseen informaatioon, kuten dokumentteihin tai kuviin?

Tyyppisuodattimet ovat nopein tapa rajata hakutuloksia niiden tyypin mukaan – samalla tavalla kuin Googlen hakukoneessa.

Voiko Ilveshaulla hakea myös dokumentteja, jotka on tallennettu OneDriveen?

Kyllä, löydät Ilveshaulla myös omat OneDrive -dokumentit ja ne muiden jakamat dokumentit, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Voinko räätälöidä suodatinlistaani tarpeisiini?

Suodattimia on kymmeniä. Valitse sinulle sopivin suodatinlistaasi ja pikasuodattimiin. Teemme myös tarvittaessa lisää suodattimia erityistarpeisiisi.

Miten pääsen järjestelmään, jossa hakutuloksesta löytämäni dokumentti on tallennettu?

Ilveshaun yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on taito viedä sinut tiedon lähteelle. Pääset suoraan hakutuloksesta tiedon lähteelle esim. Sharepointiin.

Voinko avata dokumentin, jonka löysin Ilveshaulla?

Kyllä voit. Avaa mikä tahansa dokumentti yrityksesi verkossa olevalla laitteella.

Voinko jakaa dokumenttipolkuja muille tiimini jäsenille?

Kyllä voit. Jaa helposti dokumenttilinkkejä tiimiläisillesi liitetiedostojen lähettelyn sijaan. Se säästää kaikkien aikaa.

Voinko tarkentaa hakutuloksia sen jälkeen, kun olen tehnyt haun?

Kyllä voit rajata hakutuloksia helposti. Tyyppi- ja pikasuodattimet ovat nopeita tapoja rajata hakutuloksia. Klikkaa suodattimia ja rajaa tuloksia.

Hakeeko Ilveshaku myös sähköpostien liitetiedostoja? 

Kyllä. Haku ulottuu viestien ja liitetiedostojen metatietoihin ja sisältöön. 

Miksi sähköpostin linkit ja kuvat eivät toimi viestin esikatselussa?

Viittaukset ulkoiseen sisältöön on poistettu tietoturvasyistä.

Viekö Ilveshaku minut verkkolevyn kansioon?

Kyllä vie. Ilveshaku avaa verkkolevykansion ja korostaa valmiiksi dokumentin, jonka haluat avata.

Onko suodattimia tarjolla myös monimutkaisiin isoista tietomassoista tehtäviin hakuihin?

Kyllä on. Ilveshaun suodattimet mahdollistavat hyvin tarkan hakutuloksen rajaamisen suurista tietomassoista (testattu 50 teratavulla).

Tukeeko Ilveshaku yhtiömme hyvää hallintotapaa ja prosesseja?

Ilveshaku luo läpinäkyvyyden kaikkeen hyvään hallintoon liittyvään dokumentaatioon, kirjeenvaihtoon ja keskusteluihin. Tallenna esim. tietoturvapolitiikka tallennettuna hakuna kaikkien saataville. Näin siihen liittyvä viimeisin täydentävä tieto, kirjeenvaihto ja keskustelut ovat aina helposti kaikkien saatavilla.

Mitä hyötyä Ilveshausta on IT:lle? 

IT hyötyy yhden pisteen pääsystä tietoon samalla tavalla kuin muutkin asiantuntijat, mutta erityisiä IT-spesifejä hyötyjä ovat mm.:

 • IT-tuki löytää tiedostot nopeammin useista järjestelmistä ja voi myös tarjota liiketoiminnalle parempaa itsepalvelua vapauttaen näin aikaansa IT:n ydintehtäviin.
 • Jos Jira tai muu tikettijärjestelmä on kytketty, niin tiketit näkyvät samasta fiidistä kuin kaikki muutkin organisaation tiedot.
 • Ilveshaku auttaa migraatioissa. Mm. identtiset dokumentit löytyvät metatiedoilla nopeasti. Metatietojen (koko, polku, tekijä…) export auttaa dokumenttien siirrossa Microsoft 365:een. 
 • Käyttöoikeuksien export helpottaa IT:n työtä. Löydä esim. käyttöoikeudet henkilön lopettaessa ja tarkista käyttöoikeuksien periytyminen. 

Miten Ilveshaku enterprise search -teknologia toimii?

Alla olevat kysymykset ja vastaukset antavat toivottavasti hyvän yleiskuvan IT:tä kiinnostavista kysymyksistä.

Jos olet kiinnostunut tietämään tarkemmin miten Ilveshaku teknologia toimii, niin pyydä yksityiskohtainen tekninen kuvaus tai lue yleisemmällä tasolla enterprise searchistä tästä. Kerromme erittäin mielellämme lisää aiheesta.

Miten nopea löytäminen Ilveshaulla toimii teknisesti?

Ilveshaku yhdistää ja kerää järjestelmissäsi olevat rakenteelliset tiedot (järjestelmällisesti ja luokitellusti tallennettu) ja rakenteettomat tiedot (merkkijonoja ilman rakennetta mm. teksti tai kuva) ja indeksoi niiden metatiedot nopeaan hakuindeksiin.

Ilveshaun käyttöliittymällä käyttäjät saavat välittömän pääsyn jatkuvasti päivittyviin organisaation tietomassoihin.

Miten olette huolehtineet tietoturvasta?

Ilveshaku Enterprise-palvelu asennetaan aina yrityksen omien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti, joten tietoja käsitellään samaan tapaan kuin yrityksen muitakin tietoja.

Onko Ilveshaku turvallinen?

Kyllä on. Käyttöliittymä on auditoitu 8/2020 OWASP -viitekehystä vasten. Ilveshaulle määritetään read-only oikeudet indeksoitaviin tietolähteisiin kuten verkkolevyihin. Kysy lisätietoa aiheesta.

Miten luotettava Ilveshaku on?

Ilveshaku on erittäin vakaa ja luotettava palvelu. Tilastojemme mukaan palvelun uptime on 99.9%, mikä luonnollisesti on riippuvaista myös palvelimesta, jolle palvelu on asennettu.

Siirtyykö yrityksemme tiedot teille tai ulkopuoliseen pilveen?

Pääsääntöisesti eivät. Jotkin laajennukset saattavat vaatia tiedon käyttämistä ulkoisessa palvelussa. Näissäkin tapauksissa ulkoiset palvelut ovat luotettuja ja tietoja liikutellaan suojatussa verkossa.

Voiko Ilveshaun asentaa pilveen?

Ilveshaun asennuksen voi tehdä esim. virtuaalipalvelimelle omassa ympäristössänne tai esim. Microsoftin Azureen. Tarjoamme Ilveshaun myös SaaS-palveluna. Palvelu kannattaa suorituskyvyn optimoimiseksi asentaa samaan ympäristöön, jossa ydinpalvelunne sijaitsevat.

Saako Ilveshaun SaaS -palveluna?

Kyllä saa. Ilveshaku kannattaa aina asentaa samaan ympäristöön, jossa organisaationne tiedostojärjestelmät ovat.

Näkevätkö työntekijät Ilveshaun avulla tiedostoja, joihin heillä ei ole pääsyä?

Jokainen käyttäjä näkee Ilveshaussa vain niitä tietoja, joiden näkemiseen hänelle on myönnetty oikeus. Hyödynnämme yleensä organisaation AD-käyttäjähallintaa, mutta myös muut tavat hallita käyttöoikeuksia ovat mahdollisia.

Miten uusia tietolähteitä lisätään?

Koko tiimillenne tietolähde lisätään siten, että aktivoimme tietolähteen tilauksesta. Uusia henkilökohtaisia tietolähteitä on helppo lisätä asetuksista.

Miten Ilveshaku hyödyntää AI-teknologioita? 

Ilveshaku osaa hyödyntää valmiita AI-kyvykkyyksiä (esim. Microsoftin, Googlen tai Tesseractin) ja kehitämme myös asiakaskohtaisiin erityistarpeisiin räätälöityjä kyvykkyyksiä kumppaniemme kanssa.

Voiko Ilveshakuun kirjautua selaimen kautta?

Kyllä voi, Ilveshaku tuo työssä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan selaimen kautta.

Mitä teknologiaa Ilveshaku käyttää tekstin tunnistukseen (OCR)?

Oletuksena Ilveshaku käyttää Tesseract 4 Neural Network -teknologiaa. Muitakin OCR-palveluita voidaan tarviattessa hyödyntää kytkemällä ne tiedon indeksointiprosessiin. 

Muokkaako Ilveshaku OCR dokumentteja tekstintunnistusprosessin aikana?

Ei muokkaa. Ilveshaku ei muuta alkuperäisiä dokumentteja tunnistusprosessissa. Tunnistettu teksti tallennetaan organisaatiosi omaan Ilveshaku indeksi-tietokantaan valitsemallenne palvelimelle.

Mitä tiedostotyyppejä Ilveshaku OCR tukee?

Ilveshaku tunnistaa tekstin miltei kaikista kuvatiedostoista ja pdf-dokumenteista.

Mitä verkkolevyjä Ilveshaku tukee?

Ilveshaku tukee Windows, Mac ja Linux -verkkolevyjä, jotka tukevat Samba-protokollaa.

Voiko työasemat kytkeä Ilveshakuun?

Kyllä voi. Ilveshaun voi liittää mihin tahansa verkkokansioon mukaan lukien työasemat.

Mitä teknologiaa käyttöliittymän toteuttamiseen on käytetty?

Selaimessa käytettävä käyttöliittymä on toteutettu HTML5 + JavaScriptillä.

Voiko Ilveshakuun kytkeä sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä?

Ilveshakuun voi kytkeä useita sisäisiä on-premise -tietolähteitä tai ulkoisia pilvipalveluita. Tieto niissä voi olla rakenteellista tai rakenteetonta. 

Tuo helposti yhteen esimerkiksi Microsoft365 sovellusten tiedot, Teams-keskustelut, verkkokansiot ja moni muu sisältö suosituista palveluista, kuten Jira, Salesforce ja moni muu. Lue lisää täältä.

Mitä integraatioita Ilveshakuun on saatavilla?

Valmiita integraatioita löytyy jo yleisimpiin asiakkaidemme järjestelmiin, lue lisää täältä.

Muut järjestelmät kytketään CSV, Excel tai XML-tiedostoilla, suoralla ODBC-yhteydellä tietokantaan tai räätälöidyillä rajapintaratkaisuilla.

Miten paljon resursseja Ilveshaulle olisi hyvä varata?

Muistia tarvitaan 8-16 GB, tallennustilaa 100 GB / 1 miljoona tiedostoa ja prosessoriytimiä on oltava vähintään 4. 

Miten suuri Ilveshaun hakuindeksistä tulee?

Yleensä indeksin koko on noin 50 kB x tiedostojen määrä. Koko voi kuitenkin vaihdella paljon riippuen indeksoitavien tietojen määrästä̈.

Onko Ilveshaku yhteensopiva Valo-intranetin kanssa?

Kyllä on. Ilveshaun käyttäjä voi löytää Valoon tallennetut tiedostot ja tiedot yhtä nopeasti kuin kaikista muistakin tietolähteistä.

Hyödyntääkö Ilveshaku metadataa?

Kyllä hyödyntää. Ilveshaku kokoaa liiketoiminnalle kriittiset tiedot useista tietolähteistä yhteen näkymään metadataa prosessissa hyödyntäen. Metadatat ovat helposti saatavilla esikatselun kautta.

Minne Ilveshaku asennetaan?

Ilveshaku Enterprise asennetaan yrityksen sisäverkkoon CentOS 7+, Redhat 7+, Windows Server 2012+ -palvelimelle tai muuhun asiakkaan osoittamaan pilvipalveluun (esim. Azure).

Voiko Ilveshaun asentaa Azureen?

Kyllä, Ilveshaun voi asentaa virtuaalipalvelimellesi Azureen.

Kuinka kauan työsähköpostieni alkuindeksointi kestää?

Se riippuu sähköpostilaatikkosi viestien määrästä, niiden sisällöstä ja liitteiden lukumäärästä sekä koosta. Sähköpostit päivittyvät palveluun alkuindeksoinnin aikana aikajärjestyksessä. Indeksointi aloitetaan uusimmista viesteistä.

Mitä tiedoillemme tapahtuu, jos päätämme lopettaa Ilveshaun käytön? 

Voitte itse päättää mitä teette palvelimellanne oleville tiedoille. Tarvittaessa autamme poistamaan tiedot.

Mitä jos tarvitsemme tukea Ilveshaun käyttöön?

Asiakkaidemme Admin-yhteyshenkilöillä on suora yhteys esimerkiksi Teamsin kautta Ilveksen tekniseen tukeen. Tuemme asiakkaitamme yhdessä sovitulla vasteajalla.

Annatteko volyymialennuksia?

Annamme aina juuri teidän organisaatiollenne räätälöidyn tarjouksen. Isot käyttäjämäärät alentavat hinnaston mukaisia käyttäjälisenssien hintoja eli annamme volyymialennusta.

Voiko testiympäristöä käyttää tuotantoon? 

Kyllä voi. Suosittelemme kuitenkin, että tuotanto- ja testiympäristöt erotetaan toisistaan, jotta voitte kokeilla uusia kyvykkyyksiä testiympäristössänne.

Toimiiko Ilveshaku, kun käyttäjä ei ole kytkeytyneenä Internettiin? 

Ilveshaku toimii yrityksenne sisäisessä verkossa. Jos käyttäjällä on yhteys yhtiönne verkkoon niin Ilveshaku toimii selaimella sisäverkossanne, vaikka käyttäjä ei olisi Internetissä.

Julkaistu 19.5.2020 klo 14:01

Back-top