Enemmän arvoa läpinäkyvyydellä

Kirjoittaja: Heikki Ilvessalo. Lukuaika: 4 min

Nopea muutos toimintaympäristössä sai monet yritykset tarkastelemaan skenaarioitaan ja etsimään tehoja strategiansa toteutukseen. Edelläkävijät hyödyntävät nyt yrittäjämäisesti koko organisaationsa potentiaalia. Tämä kirjoitus käsittelee enterprise search -teknologian tarjoaman läpinäkyvyyden roolia modernin työpaikan liiketoimintamallissa ja jatkuvassa uudistumisessa.

Korona-virus töytäisi digitalisaation kovaan vauhtiin. Elämme nyt muutoksen johtamisen uutta normaalia, mikä haastaa perinteisen johtamisajattelun ja tekemisen mallit. Strategiatyö ja innovointi yhdistyvät nyt toisistaan erottamattomaksi kokonaisuudeksi.

Rahassa mitattavan arvon osoittaminen asiakkaille on nyt monen johtajan kärkiajatuksena. Siinä onnistuminen on jo puoliksi tehty, kun kotipesän arvonluonnin syy-seuraussuhteet ovat kirkkaana mielessä.

Energisoi jatkuvaan uudistumiseen

Muutoksen johtamisen onnistuminen entistä lyhyempien kilpailuetusyklien aikana on taitolaji. Se saa polttoainetta positiivisesta energisoivasta johtamisesta, luottamuspääomasta sekä vallan ja vastuun toimivasta tasapainosta.

Elämme Ilveksessä kasvuyhtiön arkea. Sen ydintä on nopea oppiminen kokeilujen kautta. Olennainen osa oppimisestamme tapahtuukin asiakasdialogeissa, joissa kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaidemme tarpeita ja parannusideoita palveluumme. Samalla opimme organisaatioiden kulttuurieroista, mistä pari havaintoa.

Innostus ja energia on käsin kosketeltavaa tilanteissa, joissa henkilöstöllä on valtuudet toimia yhteisten asioiden parantamiseksi. Olemme huomanneet, että näissä organisaatioissa kokeilut alkavat ja etenevät nopeammin – mikä luonnollisesti on oman oppimisemme kannalta positiivista. Kulttuurin näkökulmasta tekemisen tavassa ja syklissä on näillä nopeilla kokeilijoilla jotakin samaa kuin kasvuyrityksessä.

Miksi jotkut yritykset ovat nopeampia etenemään? Ehkä näissä organisaatioissa ihmiset on valtuutettu toimimaan yrittäjämäisesti. Valta ja vastuu on aseteltu siten, että se antaa valtuudet toimia. Kenties kokeiluista oppimiseen on jo opittu uskomaan.

Päättelen kokemukseni perusteella joka tapauksessa, että tapaamisista välittyvä tekemisen meininki perustuu luottamukseen. Se mahdollistaa toiminnan ja nopeutetun oppimisen.

Mahdollista ja energisoi läpinäkyvyydellä

Mahdollistaminen ei kuulosta kovin seksikkäältä tai sankarilliselta. Moni silti sanoo, että työntekijöiden onnistumisen mahdollistaminen on johdon tärkein palvelutehtävä. Se energisoi toimintatapojen parantamiseen. Tämä taas on edellytys strategian ja sen toteutuksen kuilun umpeen kuromiseksi.

Tiedon hyödyntäminen mahdollisimman skaalautuvan asiakasarvon luomiseksi on nyt johtajien työpöydillä, koska digitalisaatio tekee kaikista yrityksistä yhä enemmän datakeskeisiä.

Virtuaalinen etätyö korostaa entisestään tiedon tasapuolisen läpinäkyvyyden merkitystä arvonluonnin mahdollistajana. Läpinäkyvyys on yleisesti tunnetusti vahva perusta luottamukselle. Se taas on yksi keskeisimmisgtä suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän perusarvoista, mistä olemme kaikki kansainvälisestikin tunnettuja. Siksi se on myös Ilveksen arvojen kulmakivi.

Asiakasarvo sisäisistä tietomassoista ei synny ihan itsestään. Siksi seuraavassa kappaleessa keskitytään siihen, miten läpinäkyvä tietoon pääsy liittyy työn tuottavampaan muotoiluun. Ennen sitä vielä pari sanaa menestyksen mahdollistamisesta läpinäkyvyyden kehittämisellä.

Mahdollistaminen on erottamaton osa arvonluonnin rakentamisen palapeliä. Suunniteltuja tuloksia ei synny ilman tulosten aktiivista mahdollistamista.

Parempien tuloksien tavoittelu on muun muassa nopeaan tietoon pääsyn mahdollistamista eli työssä tarvittavan tiedon ja informaation läpinäkyväksi tekemistä. Se on osa organisaation digi- ja datakyvykkyyttä.

Datakyvykkyys on kolmiulotteinen asia. Sen voi ajatella rakentuvan ihmisten osaamisista, business-kriittisistä tiedoista ja ydinprosesseista. Työssä (prosesseissa) tarvittaviin tietoihin pääsy mahdollisimman läpinäkyvästi ja helposti, mahdollistaa työtehtävien tekemisen laadukkaasti.

Läpinäkyvyys tukee nopeaa ja laadukasta päätöksentekoa, työssä oppimista ja luo samalla omistajuutta ja yhteisöllisyyttä. Organisaation tietojen läpinäkyvyys mahdollistaa myös läpinäkyvän mittaamisinformaation tuottamisen.

Läpinäkyvyys on näin ollen arvonluonnin supermahdollistaja.

Lisäarvoa työtä tuunaamalla

Läpinäkyvyys liuottaa organisaation siiloja, koska tieto kulkee yli organisaatiorajojen yhden pisteen kautta. Kaikilla on sama tieto käytössään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työroolit ja niihin sidotut ydintehtävät on mahdollista muotoilla uusista lähtökohdista.

Tekninen läpinäkyvyys tietoon vapauttaa asiantuntijoiden arvokasta aikaa. Se antaa mahdollisuuden keskittyä rakentamaan 3.0 organisaatiota, jonka työroolit keskittävät työaikansa asiakasarvon luomiseen.

Kytkemällä valittujen fokusasioiden toteuttaminen työrooleihin, nopeutuu uuden strategian ja muiden tärkeiden asioiden toteutuminen (Jobs-to-be-done). Samalla voi tarkistaa, että päätösvastuuta kokeilujen aloittamisesta ja muusta innovoinnista on jaettu energisoivasti.

Tiedonhaku ja/tai selailu liittyy kymmeniin eri tietotyötehtäviin. Ks. esimerkkejä lakialan työtehtävistä.

Läpinäkyvyys tarkoittaa työtehtävätasolla sitä, että kaikilla tiimin jäsenillä on nopea pääsy tietoon, johon heillä on pääsyvaltuudet. Moni asia on helpompi hoitaa, kun tieto löytyy yhdestä paikasta.

Sisäisellä tietojen läpinäkyvyydellä on laajoja vaikutuksia työyhteisöviestinnän vaikuttavuuteen ja organisaation tietämyksenhallintaan. Katso lisää meiltä aiheesta kysytyistä kysymyksistä täältä.

Enemmän tulosta vähemmällä ponnistelulla

Keskittyminen parempaan tulokseen ei tarkoita vain talousraportin tarkastelua, vaan myös koko organisaation onnistumisen systemaattista mahdollistamista.

Läpinäkyvyyden kehittäminen sopii hyvin yhteen modernin tietotyön tulevaisuusskenaarioihin, koska organisaation oma tieto ja informaatio ovat skaalautuvan kilpailuedun rakennusaineita uudessa normaalissa.

Tulevaisuuden tietotyössä onnistumista voi nopeuttaa energisoimalla ihmiset jatkuvaan uudistumiseen, kehittämällä organisaation tietopääömien läpinäkyvyyttä ja tuunaamalla työtä asiakasarvoa tuottavaksi.

Kiitos lukemisesta. Ota yhteyttä niin pohdiskellaan asiaa yhdessä lisää organisaationne näkökulmasta.

Heikki Ilvessalo
+358 40 547 1501
etunimi.sukunimi@ilvessolutions.fi

Inspiraatiota kirjoitukselle antoivat viime viikon erittäin mielenkiintoiset tilaisuudet. Iso kiitos järjestäjille näkemyksistä!

  • Via Group, Suuri suomalainen johtamistutkimus 2020, webinaari 20.5.2020
  • EEX Global, Collaborate for Growth, webinaari 22.5.2020

***

Ratkaisumme läpinäkyvyyden supermahdollistamiseen

Datakyvykkyyden perustan rakentamisen ei tarvitse olla haastavaa ja kallista. Ilveshaku on ratkaisu, jolla mahdollistat tiiminne onnistumista nopeasti.

Tarjoamme nyt riskitöntä 60 päivän kokeilua tiimeille, jotka haluavat saavuttaa enemmän vähemmällä vaivalla. Sopisiko se teidän edelläkävijätiiminne kilpailustrategian buusteriksi?

Arvioi Ilveshaun arvoa rahassa Hukkalaskurillamme. Ota yhteyttä tästä niin annamme teille räätälöidyn tarjouksen.

Julkaistu 25.5.2020 klo 04:21

Back-top