Legal Tech Glögit – paneeli pohdiskeli juristin tulevaisuuden taitoja

Teksti: Jaarle Lehtinen ja Sonja Kojo. Kummatkin työskentelevät Castrén & Snellmanilla legal tech trainee -tehtävissä.

Castrén & Snellmanilla 24.10.2023 järjestetty Legal Tech Glögit-verkostoitumistilaisuus toi yhteen oikeudellisen alan ammattilaisia pohtimaan tulevaisuuden juristien työkalupakkia.

Kuvat: Paula Aura ja Heikki Ilvessalo

Illan ohjelma alkoi Ilves Solutionsin toimitusjohtaja Heikki Ilvessalon ja Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobssonin puheenvuoroilla, mitkä käsittelivät osaamisvaateita digitransformaation ja asianajoalan tulevaisuuden näkökulmista.

Tapahtuma huipentui paneelikeskusteluun, jossa oli jakamassa ajatuksiaan neljä asiantuntijaa: Katariina Tuomela, Paragraaffin toimitusjohtaja ja työelämätutkimuksen asiantuntija; Reino Hyvärinen, osakas EY:llä ja lakipalveluiden johtaja; Linda Björkenheim, Slushin varatoimitusjohtaja; sekä Mia Ihamuotila, Senior Trainee Castrén & Snellmanilta. Paneelia moderoi Castrén & Snellmanilla Supervising Legal Tech Traineena työskentelevä Noora Wallenius. Paneelin aiheena oli ”Mitä taitoja juristilta odotetaan tulevaisuudessa – mikä pysyy, mikä muuttuu?”.

Tärkeimmät trendit ja osaamisvaatimukset

Panelistien kesken vallitsi selvä konsensus siitä, että tulevaisuuden juristien on oltava valmiita muutoksiin ja pysyttävä avoimena kehitykselle. Panelistit tunnistivat useita jo nyt näkyviä trendejä, jotka antavat osviittaa oikeudellisen alan tulevaisuudesta:

  1. Generatiivinen tekoäly: Tiedonhaku, asiakirjojen luonnostelu ja monenlaiset analyyttiset tehtävät voidaan tehdä aiempaa huomattavasti tehokkaammin, mistä johtuen nykyistä holistisemman asiantuntijuuden sekä ihmistaitojen rooli tulee kasvamaan juristin työssä. Asianajotoimistot joutunevat miettimään uudelleen hinnoittelumallejaan ja juristien suoritusarvioita: miten luodaan parhaat insentiivit asiakasarvon luonnille? Lisäksi on oleellista luoda mahdollisimman saumaton työnjako ihmisen ja teknologian kesken.
  2. Datan merkitys: Teknologian kehitys johtaa väistämättä datan määrän huomattavaan kasvuun, ja lakialan palveluntarjoajien, kuten myös yksittäisten juristien, on ymmärrettävä, miten tätä datamassaa hallinnoidaan ja voidaan parhaiten hyödyntää lisäarvon lähteenä. Datan määrän lisääntyminen korostaa tarvetta kiinnittää huomiota datan hallinnan lisäksi sen laatuun. Kyky ymmärtää, tulkita ja soveltaa dataa johtaa mahdollisuuteen tehdä parempia päätöksiä päivittäisessä juristin työssä.
  3. Asiakaslähtöisyys: Asiakaskokemuksen merkitys korostuu teknologisen kehityksen myötä, ja yritysten on ymmärrettävä aiempaa paremmin loppukäyttäjän tarpeita voidakseen tarjota entistä laadukkaampia palveluita. Ratkaisuina esitettiin muun muassa iteratiivisen projektimallin omaksumista nykyisen ”kerrasta maaliin” -taktiikan sijasta, sekä muotoiluajattelun oppien soveltamista. Lisäksi asiakassuhteiden vaaliminen ja vuorovaikutustaidot korostuvat entisestään digitalisoituvassa toimintaympäristössä.
  4. Laaja-alainen osaaminen: Juristien on laajennettava osaamistaan perinteisen juridiikan ulkopuolelle voidakseen vastata paremmin nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin kehittämällä luovempaa ongelmanratkaisukykyä. Juridiikka ei elä tyhjiössä, joten tulevaisuuden juristin odotetaan olevan valmis astumaan ennakkoluulottomasti roolinsa ulkopuolelle asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi.

Uuden sukupolven juristien rooli

Paikalla oli runsaasti vastavalmistuneita juristeja, sekä myös opiskelijoita. Paneelissa käytiinkin vilkasta keskustelua myös nuorten juristien roolista oikeudellisen alan murroksessa.

Debatissa painotettiin, että tulevaisuuden juristien on oltava enemmän kuin vain oikeustieteen asiantuntijoita; heidän on kyettävä soveltamaan laaja-alaista osaamistaan monimutkaisten, monialaisten ongelmien ratkaisemiseen. Tulevaisuuden juristi ei voi piiloutua lakipykälien taakse, vaan hänen on pysyttävä ajan hermolla niin liiketoiminnan ja teknologian trendeistä, kuin myös yhteiskunnallisista muutoksista.

Keskustelussa korostettiin myös, että uuden sukupolven juristien tulee omaksua luovia ongelmanratkaisutaitoja ja kehittää inhimillisiä kykyjään, kuten empatiaa ja viestintätaitoja. Nämä ”pehmeät taidot” (eng.”soft skills”) ovat olennaisia, kun juristit työskentelevät asiakkaiden kanssa, rakentavat luottamusta ja räätälöivät ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden ainutlaatuisia tarpeita ja tavoitteita.

Lopuksi panelistit antoivat vinkkejä nuorille juristeille tulevaisuuden työelämää varten:

  1. Älä anna tittelien rajoittaa: Juristin titteli on vain yksi osa identiteettiäsi. Tulevaisuuden työelämässä korostuu yhä enemmän monipuolisuus ja kyky soveltaa tietoa uusilla tavoilla. Ole avoin muutokselle, sillä tulevaisuuden taidot saattavat olla jotain, mitä emme vielä edes osaa ajatella.
  2. Yhdistele osaamista: Pohdi, mitä ainutlaatuista sinä voit tuoda juristina pöytään. Ehkä sinulla on erityistä osaamista teknologian, viestinnän tai vaikkapa liiketoiminnan saralla, joka yhdistettynä juridisiin taitoihisi luo uniikkia lisäarvoa.
  3. Tee itsellesi tilaa: Ole aktiivinen ja proaktiivinen – tee itsestäsi hyödyllinen. Ole se henkilö, joka tuo uusia ideoita pöytään ja ratkaisee ongelmat ennen kuin ne edes eskaloituvat. Kaikki haluavat olla sellaisten juristien kumppaneita myös tulevaisuudessa.

Julkaistu 30.10.2023 klo 15:00

Back-top