Legal Tech Glögit, EY Law 5.6.2024

Kokoonnuimme jo toista kertaa EY Law:n Reino Hyvärisen ja Teemu Oksasen mahdollistamana jakamaan ajatuksia lakialan digitalisaatiosta. Tällä kertaa aiheena oli legal techin rooli liiketoiminnan tukena. Tilaisuuteen osallistui ilahduttavan monia ensikertalaisia. Verkostomme jatkaa siis jo viisi vuotta jatkunutta kasvuaan. Tähän postaukseen on koottu joitakin pääkohtia tilaisuuden sisällöistä, keskusteluista ja tunnelmista.

Verkostostamme lyhyesti

Legal Tech Glögit on kotimainen lakialan digitalisaatiota edistävä verkosto, johon kuuluu kesäkuussa 2024 noin 240 pääosin kotimaista lakialan asiantuntijaa. Kokoonnumme säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Luomme tällä tavalla yhteistä kieltä muutoksessa navigoimiseen. Tänä vuonna on järjestetty yksi tilaisuus ennen tätä tilaisuutta. Sen mahdollisti Fondia.

Vuosittainen ”karttatilaisuus” mahdollistaa näkyvyyden kotimaisille legal tech ja legal design -palveluille. Tilaisuus on tänä vuonna 14.8.2024. Lue viimevuotisesta tilaisuudesta täältä. Kutsu tilaisuuteen on tulossa verkoston jäsenille 27.6.2024.

Syksyn toisen jo sovitun tilaisuuden on lupautunut mahdollistamaan Roschier Jan Willamon johdolla. Kutsu tilaisuuteen on tulossa elokuussa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut mahdollistamaan tilaisuuden loppuvuonna tai ensi vuonna.

Miten legal tech tukee liiketoimintaa?

Teemu Oksanen aloitti esityksensä pohtimalla miten juristin rooli tekoälykehityksen johdosta muuttuu ”reaktiivisesti artisaanista” kohti ”proaktiivista liiketoiminnan kumppania”. Juristeilta odotetaan tulevaisuudessa mm. empatiaa, prosessikehitystaitoja ja laaja-alaista muutakin kuin juridista osaamista. Tekoälyllä on tulevaisuuden juristin työkalupakissa merkittävä rooli.

Käsittelimme Teemun esitystä sivuten tulevaisuuden juristeilta odotettavia taitoja Castrén & Snellmanilla viime vuonna. Lue lisää aiheesta täältä.

Vastaavasti se muuttaa oikeusteknologian roolia juristien työn helpottamisesta liiketoiminnan tukemiseen. Legal tech -palvelut auttavat tekoälykyvykkyyksien avulla juristeja tunnistamaan liiketoiminnan haasteita ennen kuin ne syntyvät. Keskustelimme generatiivisesta tekoälystä Hanness Snellmanilla vuosi sitten. Lue aiheesta täältä.

Teemu Oksanen, Head of technology law, EY Law ja Heikki Ilvessalo, toimitusjohtaja, Ilves. Kuva Riikka Henkola.

Isojen kielimallien kehityksen vaikutus juristien tehtäviin on laajasti tiedossa. Teemun esittelemä Goldman Sachsin ennuste oli silti yllättävä – olkoonkin, kuten Teemu painotti, USA-lähtökohdista laadittu. Tekoäly hoitaisi sen mukaan suuren osan juristien nykytöistä ja jäljellä jäävät työtkin tehtäisiin tulevaisuudessa pääosin AI-avusteisesti.

Teemu Oksanen, Head of technology law, EY Law. Kuva Heikki Ilvessalo.

Käytännön esimerkit ovat usein arvokkainta antia tapaamisissamme. Niin tälläkin kertaa. Teemun esittelemässä esimerkkitapauksessa Futuricella oli tarve nopeuttaa rekrytointiprosessiaan, koska muuten ”talentti” menetetään nopeammalle kilpailijalle. Hyvin konkreettinen liiketoiminnalta tuleva tavoite.

Poimin Teemun paljon kehuja saaneesta esityksestä seuraavat tärkeät onnistumisen elementit legal tech -projekteihin:

 • Onnistumisen resepti yhdistää ihmiskeskeisen muotoilun, prosessit, teknologian ja datan. Teknologia yksin on vain työkalu ja arvotonta ilman muiden näkökulmien huomiointia.
 • Tavoiteprosessin ennakkoluuloton kuvaaminen on lähtökohta onnistumiselle.
 • Automaatiokehityksessä ei kannata jäädä jumiin siihen, että erikoistapauksia ei saada toimimaan.
 • Juristien rooli automaatioprojekteissa on usein laajempi kuin päältäpäin näyttää.
 • Datan tehokas hyödyntäminen prosessin alusta loppuun on avain pullonkaulojen poistamiseen.
 • Teemun mukaan hyvä muistaa, että legal tech -kehitysprojekti ei ole tavoite, jonka saisi kerralla toteutettua. Kysymys on matkasta, joka kannattaa aloittaa matalalla roikkuvista hedelmistä. Mittaamalla saavutettuja tuloksia voi oppia miten matkaa kannattaa jatkaa.

Aivan loistava esimerkki siitä miten liiketoiminnalle luodaan todellista arvoa teknologiaa taitavasti hyödyntämällä!

Poimintoja dialogista

Esityksen jälkeen ohjelma jatkui vilkkaalla ja yliajalle venyneellä yhteiskeskustelulla. Tässä lyhyesti jatkokeskustelujen pohjaksi joitakin tärkeitä poimintoja:

 • Pohdimme yhdessä miten juristit voivat omaksua tulevaisuuden juristien taitoja. Keskustelussa tuli esiin, että joukkuepelissä kaikkien ei tarvitse olla kaikkien alojen spesialisteja. Kyse on ensivaiheessa ajattelumallien ja asenteen muutoksesta.
 • Teknologiamyönteisen kulttuurin luominen todettiin jälleen tärkeäksi perustaksi ja mahdollistajaksi onnistumiselle.
 • Budjettien ja resurssien niukkuus herätti keskustelua. Mistä löytää aika, osaaminen ja rahat esim. lakiosaston toimintamallien kehittämiseen? Muutosten toteuttaminen kestää usein vuosia, joten johdon sitoutuminen ja pitkämielisyys todettiin tärkeiksi onnistumisen elementeiksi. Avainhenkilöiden vaihtuminen taas todettiin tehokkaaksi tavaksi hidastaa muutosta.
 • Mittareiden määrittely onnistumiselle on tärkeätä. Niiden avulla on myös helpompaa perustella jatkoinvestointeja.
 • Useimmilla lakialan palveluyrityksillä menee hyvin ja rahaa kehittämiseen on. Nopeassa muutoksessa syntyy silti helposti lisää kehitysvelkaa, jos muutoksen johdosta syntyviä vaateita ei ajoissa tunnisteta.
 • Prosessimainen ajattelu ei ole tuttua juristeille. Pohdimme missä määrin juristiopinnot nykyään sisältävät prosessimaisen ajattelun kehittämistä ja tunnistimme tarpeen harjoitella prosessien kuvaamista. Henna Tolvanen Fondialta tarjoutui vetämään työpajan aiheesta joulukuussa!
 • Sisäisen kehittämisen projektimallit nousivat jo edellisessä Fondialla pidetyssä tilaisuudessa esille tärkeänä teemana. Pienemmille organisaatioille ne eivät välttämättä ole tuttuja, joten aiheesta voisi myös pitää erillisen session.
 • Laadukas ja hyvin suunniteltu sisäinen viestintä on avain muutosjohtamisen onnistumiselle mm. tekoälytyökalujen käyttöönotoissa. Juristeilla on koulutuksensa johdosta siihen hyvät valmiudet.

Kiitos, keskustelu jatkuu syksyllä!

Iso kiitos EY Law:n tiimi ja kaikki keskusteluun osallistuneet! Jatkamme dialogia viimeistään 14.8. klo 11-13.00, kun kotimaiset teknologia ja legal design -palveluiden tarjoajat esittelevät palveluitaan – ihmis- ja liiketoimintakeskeisesti tietenkin.

Hyvää kesää!

Heikki

Julkaistu 06.6.2024 klo 09:54

Back-top