IT, digitaalinen transformaatio & Ilveshaku

Kirjoittajat: Lasse Ilvessalo, Juhani Rasi. Lukuaika: 5 min

Ilveshaku enterprise search paketoi data-, integraatio- ja analytiikka-alueiden IT-palveluita helpottaen IT:n työtä. Ilveksen perustaja ja CTO Lasse Ilvessalo ja IT-palvelupäällikkö Juhani Rasi pohtivat tässä kirjoituksessaan Ilveshaun käyttöönotosta IT:lle syntyviä hyötyjä digitaalisen transformaation pyörteissä.

Selkeytämme tällä kirjoituksella enterprise search –teknologian roolia ja olennaisimpia hyötyjä IT:lle. Esitämme myös muutaman idean miten voisimme lähitulevaisuudessa säästää vielä enemmän IT:n aikaa enterprise search –teknologian REST APIn ja helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla.

IT digitaalisessa transformaatiossa

IT on avainroolissa organisaatioiden virtuaalisen tiimityön mahdollistajana asiakas- ja henkilöstörajapinnoissa. Toisaalta IT:n vastuulla on yhä datakeskeisemmän liiketoiminnan kovan perustan ylläpito ja jatkuva kehittäminen.

Digitaalisen transformaation ytimessä on organisaation data ja sen tehokas hyödyntäminen. Nopean ja läpinäkyvän pääsyn mahdollistaminen business-kriittiseen tietoon on yksi IT:n tärkeimmistä tehtävistä.

Vaateet IT:n suuntaan kasvavat digitalisaation kiihtyessä. Helpotamme tätä taakkaa tuomalla organisaation tiedot yhteen paikkaan Ilveshaku enterprise search -teknologiallamme.

Enterprise search IT:n palveluvalikoimassa

Enterprise search (ES) teknologia ei ole vielä laajasti tunnettua Suomessa. Sen tarjoamat kyvykkyydet ovat näin ollen myös monelle organisaatiolle uusi mahdollisuus digitaalisen transformaation toteuttamisen keinovalikoimassa.

Olemme aiemmin kirjoittaneet ES-teknologian toimintaperiaatteesta ja roolista muun muassa seuraavissa kirjoituksissamme: 

Ilves on ainoa kotimainen enterprise search -teknologiaa tarjoava palveluntarjoaja.

Ilveshaku on reaaliaikainen yhteys ihmisen ja organisaation tietojen välillä

llveshaku on yrityksen IT-palvelujen valikoimassa joko erottamaton osa liiketoimintaa eli liiketoiminnan ydinratkaisu tai liiketoiminnan mahdollistava palvelu.

 • Laajana tietotyötä tekevän asiantuntijaorganisaation arvonluontiin kiinnittyvänä hubina Ilveshaku on liiketoiminnan ydinratkaisu.
 • Muutaman tietolähdeintegraation avulla toteutetussa asennuksessa on kyse liiketoimintaa mahdollistavasta ratkaisusta.

Ilveshaun rooliin palveluvalikoimassa vaikuttaa erityisesti se miten laajasti Ilveshaun monipuoliset integraatiot ja kyvykkyydet otetaan käyttöön. 

Palvelumme laajenee tarvittaessa erittäin nopeasti laajaksi liiketoiminnan ydinratkaisuksi. Se tapahtuu yksinkertaisesti valmiita tietolähteitä ja laajennuksia aktivoimalla.

Ilveshaku on palvelukatalogissa ensisijaisesti liiketoiminnan digitalisaatiota mahdollistava kerros sovellusten ja käyttäjien yhteyspinnassa. Se luo ihmisten ja tietovarantojen väliin liittymän, joka mahdollistaa tiedon jalostumisen positiivisen kierteen. Ilveshaku on arvonluonnin supermahdollistaja.

Ilveshausta on sen lisäksi paljon käytännön hyötyä IT:n arjessa.

Mitä hyötyä IT:lle?

Ilveshaun kokeilun aloittaminen ei ole IT-projekti. IT:tä kuitenkin aina tarvitaan aluksi Ilveksen tiimin apuna. Kokeilun aloittaminen vie noin 4-8 h IT:n työaikaa. Mitä IT itse saa vastineeksi vaivannäöstään?

IT-tiiminne saa luonnollisesti yhdestä paikasta tietoon pääsyn edut tavallisissa toimistosovelluksissa toimiessaan, kuten kaikki muutkin työntekijät.

Ilveshaku on kehittynyt myös IT-ammattilaisen monipuoliseksi työkaluksi datan hallinnan-, integraatioiden- ja analytiikkapalveluiden alueilla. Alla muutama esimerkkejä nykyisistä ja tulevista mahdollisuuksista. Osa palveluista on jo tuotteistettu yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kehitämme uusia IT:tä palvelevia laajennuksia sitä mukaan, kun palvelumme käyttö laajenee.

Ilveshaku vapauttaa IT:n aikaa olennaiseen

Tässä lyhyesti hyötyjä ATK-ammattilaisille. Kerromme mielellämme lisää.

 • IT:n laajat käyttövaltuudet ja haku kaikkialta avaa uusia mahdollisuuksia tukea liiketoimintaa mm. GDRP-liitännäisissä asioissa. Tutustu GDPR-raporttiimme.  
 • Ilveshaun perus– ja AI-suodattimet koko organisaation integroituun tietomassaan ja REST API -rajapinta mahdollistavat analytiikkapalveluiden tarjoamisen. Lue lisää REST APIsta.  
 • Verkkolevyjen migraatio Microsoft 365 -ympäristöön sujuu kätevästi Ilveshaun avulla. Kysy lisää. Lue Ilveshausta Microsoft 365 buusterina.
 • Active Directoryn tiedot ovat saatavilla suoraan Ilveshausta.
 • Jos Jira tai muu tikettijärjestelmä on kytketty Ilveshakuun, niin tiketit ja niihin liittyvät tiedot löytyvät samasta paikasta kuin muidenkin järjestelmien tiedot. Esimerkkinä tilanne, jossa IT selvittää ei-aktiivisen käyttäjän toimia.
 • Ilveshaku auttaa migraatioissa. Esimerkiksi samanlaiset dokumentit löytyvät metatiedoilla nopeasti. Metatietojen (polku, tekijä, koko) export auttaa dokumenttien siirrossa Office 365:een. Esimerkiksi Teams/Sharepoint ratkaisuun siirtymisen yhteydessä tietoja jäsennellään yleensä uudelleen. Tietojen tehokas löytäminen on olennaista, jotta migraatio sujuu jouhevasti ja mahdollisimman nopeasti.
 • Käyttöoikeuksien export helpottaa IT:n työtä. Löydä esim. käyttöoikeudet henkilön lopettaessa tai tarkista käyttöoikeuksien periytyminen.

IT-tuki voi Ilveshaun avulla palvella liiketoimintaa nopeammin ja vapauttaa omaa aikaansa IT:n ydintehtäviin, koska henkilöstö löytää tarvitsemansa tiedot itsepalveluna entistä helpommin yhdestä paikasta. 

Miten voimme helpottaa IT:n työtä lisää lähitulevaisuudessa?

Alla joitakin nopeasti toteutettavia esimerkkejä tulevista IT:tä palvelevista enterprise search -kyvykkyyksistä: 

 • Datan säilyttäminen maksaa tuhansia euroja per teratavu (Gartnerin mukaan alkaen n. 3k€/v). Turhien tietojen paikallistaminen ja proaktiivinen poistaminen Ilveshaulla säästää selvää rahaa.
 • Verkkolevyjen ja kansioiden tietosisällöt on helppo visualisoida tilarohmujen paikallistamiseksi.  
 • Ehdotukset arkistoitavista tiedostoista saa näkyviin nopeasti. Ilveshaku etsii kansiot, joita ei ole käsitelty pitkiin aikoihin ja antaa ehdotuksia arkistointiin.  
 • Duplikaatit löytyvät Ilveshaulla kätevästi. Ilveshaku tunnistaa identtiset tiedostot eri tallennuspaikoissa (hash check). Erityisesti suurien tuplatiedostojen paikallistaminen on hyödyllistä. 
 • Käyttövaltuuksien hallinta verkkolevyillä on tunnetusti haasteellista. Ilveshaulla käyttövaltuustiedot voi kerätä yhteen paikkaan, mistä IT näkee kokonaistilanteen. 
 • Dokumenttien metatiedot voidaan viedä tiedostoon, joka mahdollistaa esim. migraatioskriptien luomisen Ilveshaun kautta. Metatiedot voidaan viedä myös Excel tai CSV -tiedostoihin.
 • Aktiiviset tallennuspaikat löytyvät nopeasti Ilveshaulla. Tämä antaa kokonaiskuvan siitä missä ja mitä asioita organisaatiossa tapahtuu.
 • Tiedostojen tekninen analysointi on mahdollista toteuttaa tarpeidesi mukaisesti.

Vastauksia jatkokysymyksiinne

Olemme keskustelleet kymmenien Suomen johtavien IT-ammattilaisten kanssa. Keräsimme näissä keskusteluissa esiin tulleet kysymykset ja vastauksemme linkin takaa löytyvään dokumenttiin. Ks. kohta: Miten Ilveshaku enterprise search -teknologia toimii: Kysymyksiä ja vastauksia Ilveshausta.

Toivottavasti kirjoituksemme herätti ajatuksia ja ideoita siitä, miten palvelumme voisi auttaa sinua ja muita tiiminne IT-ammattilaisia digitaalisen tranformaation haasteissa. Autamme mielellämme. Ollaan yhteyksissä.

Lasse Ilvessalo, CTO
Juhani Rasi, IT-palvelupäällikkö

Julkaistu 05.6.2020 klo 04:52

Back-top